Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

LuontaisOLO ky

y-tunnus: 2591565-3

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Verkkosivustomme osoite on: luontaisolo.fi

2. Rekisteri asioita hoitava henkilö

Yhteyshenkilö- ja tietosuojavastaava:

Jenni Palm

Kauppakatu 12 B 54  40100 Jyväskylä

jenni.@luontaisolo.fi

040-7082278

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia LuontaisOLOn yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi, syntymävuosi, osoitetiedot kotiin, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdolliset aikaisemmat käynnit LuontaisOLOssa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaa kaikki rekisterissä olevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n  tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle

7. Rekisteritietojen säilytysaika, tarkastaminen, kielto-oikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteritiedot poistetaan kun asiakassuhteen päättymisestä on kulunut 5 vuotta. Asiakkaalla on myös oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos asiakas pyytää poistamaan rekisteritietonsa, niin rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Tietoja korjataan ilmoittamalla muutoksista rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko ajanvarauksen yhteydessä, yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen muotoon sekä paperiseen asiakasrekisteriin. Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään palvelimella joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Paperinen asiakasrekisteri säilytetään lukollisessa kaapissa. Tietoja pääsee tarkastelemaan ainoastaan kohdassa 2 mainittu henkilö.